2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Bağlamında Gıda Güvenliğinin İzlenmesi Çalıştayı

SESRIC2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Bağlamında Gıda Güvenliğinin İzlenmesi Çalıştayı
 
Tarih : 22-23 Şubat 2017 Yer : Ankara Türkiye

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile birlikte Ankara’da 22-23 Şubat 2017 tarihlerinde “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Bağlamında Gıda Güvenliğinin İzlenmesi” konulu çalıştay düzenlendi.

Çalıştayın amacı, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 2.1’in izlenmesinde Gıda Güvensizliği Deneyim Ölçeği (FIES) ile gıda tüketim modüllerinin ulusal çapta düzenlenen anket çalışmalarına dâhil edilebilmesine yönelik olarak ulusal hükümet liderleri nezdinde savunuculuk yapabilmeleri için seçilmiş Ulusal İstatistik Ofisi yetkililerinin kapasitelerinin geliştirilmesidir. Çalıştay sırasında katılımcılar Yetersiz Beslenme Yaygınlığı (POU) ve FIES yöntemlerine ek olarak bu yöntemlerin uygulama aşamaları ile gıda güvenliği politikasına sağladıkları katkılar hakkında bilgilendirildi.